headerphoto

Vogelwerkgroep Nederweert


Welkom op de site van Vogelwerkgroep Nederweert!

Op 30 november 1993 staken enkele actieve 'vogelaars' de koppen bij elkaar en richtten de Vogelwerkgroep Nederweert op. De vereniging heeft de bescherming van vogels in hun natuurlijke omgeving ten doel. Zij tracht dit te bereiken door onderzoek, archivering, verstrekken van gegevens aan derden, nestbescherming, voorlichting en educatie.

De meeste leden verrichtten al inventarisaties voor SOVON in zogenaamde atlasblokken. Nu men met voldoende 'tellers' was, werd al snel het idee geboren om de Gemeente Nederweert gebiedsdekkend te inventariseren. In 2018 dus al voor de 25e keer!

Naast het doorsturen van de gegevens voor SOVON wordt er bijna jaarlijks in eigen beheer een Inventarisatie-rapport van Nederweert uitgebracht. Tijdens het tien-jarig bestaan werd er zelfs een prachtig boek over de resultaten van het eerste decennium uitgebracht!

De Vogelwerkgroep Nederweert bruist nog steeds van energie en met inmiddels ruim honderd leden zijn we op velerlei gebieden actief. Via deze site willen we zowel onze vereniging als de activiteiten voor de leden en andere belangstellenden toegankelijker maken.

Wilt u meer weten omtrent de vogels die aan de rechterzijde van iedere pagina zijn afgebeeld? Klik erop met de muis, en er verschijnt een grotere afbeelding, inclusief naam van de vogel en de fotograaf.

Het bestuur van de Vogelwerkgroep Nederweert wenst u veel lees- en kijkplezier op deze site, die vanwege het 25-jarig jublieum in een geheel nieuw jasje is gestoken!

Recent

20-02-2019 Presentatie Meetnet Urbane Soorten (MUS)
23-01-2019 Leden in het zonnetje gezet
06-11-2018 Fotoreportage 25-jarig Jubileum
06-11-2018 Winnaars speurtocht 27 oktober
03-11-2018 Koninklijke onderscheiding Thijs Loven
30-10-2018 Artikel in 'De Limburger'