headerphoto

Vogelwerkgroep Nederweert


Welkom op de site van Vogelwerkgroep Nederweert!

Op 30 november 1993 staken enkele actieve 'vogelaars' de koppen bij elkaar en richtten de Vogelwerkgroep Nederweert op. De vereniging heeft de bescherming van vogels in hun natuurlijke omgeving ten doel. Zij tracht dit te bereiken door onderzoek, archivering, verstrekken van gegevens aan derden, nestbescherming, voorlichting en educatie.

De meeste leden verrichtten al inventarisaties voor SOVON in zogenaamde atlasblokken. Nu men met voldoende 'tellers' was, werd al snel het idee geboren om de Gemeente Nederweert gebiedsdekkend te inventariseren. In 2018 dus al voor de 25e keer!

Naast het doorsturen van de gegevens voor SOVON wordt er bijna jaarlijks in eigen beheer een Inventarisatie-rapport van Nederweert uitgebracht. Tijdens het tien-jarig bestaan werd er zelfs een prachtig boek over de resultaten van het eerste decennium uitgebracht!

De Vogelwerkgroep Nederweert bruist nog steeds van energie en met inmiddels ruim honderd leden zijn we op velerlei gebieden actief. Via deze site willen we zowel onze vereniging als de activiteiten voor de leden en andere belangstellenden toegankelijker maken.

Wilt u meer weten omtrent de vogels die aan de rechterzijde van iedere pagina zijn afgebeeld? Klik erop met de muis, en er verschijnt een grotere afbeelding, inclusief naam van de vogel en de fotograaf.

Het bestuur van de Vogelwerkgroep Nederweert wenst u veel lees- en kijkplezier op deze site, die vanwege het 25-jarig jublieum in een geheel nieuw jasje is gestoken!

Recent

17-05-2022 Verslag excursie Tiengemeten
23-03-2022 Jaarvergadering 2022
10-02-2022 Project 'Steenuil in de kast'
31-01-2022 Vogelwerkgroep plant 15 bomen
08-10-2021 Excursie de Banen en de Kwegt
08-10-2021 RABO Clubsupport, steun VWG Nederweert
14-09-2021 Broedende Lepelaars in Nederweert
12-12-2020 Bermaanplant in Ospel
04-12-2020 Dinamo-fonds steunt steenuil Nederweert
03-12-2020 Drie nieuwe soorten op soortenlijst
08-10-2020 Rabo supportclub