headerphoto

Vogelwerkgroep Nederweert


Welkom op de site van Vogelwerkgroep Nederweert!

Op 30 november 1993 staken enkele actieve 'vogelaars' de koppen bij elkaar en richtten de Vogelwerkgroep Nederweert op. De vereniging heeft de bescherming van vogels in hun natuurlijke omgeving ten doel. Zij tracht dit te bereiken door onderzoek, archivering, verstrekken van gegevens aan derden, nestbescherming, voorlichting en educatie.

De meeste leden verrichtten al inventarisaties voor SOVON in zogenaamde atlasblokken. Nu men met voldoende 'tellers' was, werd al snel het idee geboren om de Gemeente Nederweert gebiedsdekkend te inventariseren. In 2018 dus al voor de 25e keer!

Naast het doorsturen van de gegevens voor SOVON wordt er bijna jaarlijks in eigen beheer een Inventarisatie-rapport van Nederweert uitgebracht. Tijdens het tien-jarig bestaan werd er zelfs een prachtig boek over de resultaten van het eerste decennium uitgebracht!

De Vogelwerkgroep Nederweert bruist nog steeds van energie en met inmiddels ruim honderd leden zijn we op velerlei gebieden actief. Via deze site willen we zowel onze vereniging als de activiteiten voor de leden en andere belangstellenden toegankelijker maken.

Wilt u meer weten omtrent de vogels die aan de rechterzijde van iedere pagina zijn afgebeeld? Klik erop met de muis, en er verschijnt een grotere afbeelding, inclusief naam van de vogel en de fotograaf.

Het bestuur van de Vogelwerkgroep Nederweert wenst u veel lees- en kijkplezier op deze site, die vanwege het 25-jarig jublieum in een geheel nieuw jasje is gestoken!

Recent

12-12-2020 Bermaanplant in Ospel
04-12-2020 Dinamo-fonds steunt steenuil Nederweert
03-12-2020 Drie nieuwe soorten op soortenlijst
08-10-2020 Rabo supportclub
06-09-2020 Broedvogelrapport 2019 (pagina Publicaties)
03-05-2020 Bermbeheer in Nederweert
25-04-2020 Visarend
21-02-2020 500e cursist 'Basiscursus Vogels Kijken'
15-02-2020 Jaarvergadering
05-02-2020 Presentatie vogelonderzoek Weert/Nederweert
10-01-2020 Cursus broedvogels inventariseren (Sovon)
26-12-2019 Cursus "Vogels kijken" 2020 volgeboekt
16-12-2019 Ledenbijeenkomst 11 december 2019