headerphoto

Bestuur Vogelwerkgroep Nederweert


Voorzitter
Vacant button sendmail

Secretaris en ledenadministratie
Thijs Loven button sendmail

Penningmeester
Jo Kluskens button sendmail
Bankrekening: NL56 RABO 0128426950
t.n.v. Vogelwerkgroep Nederweert

Overige bestuursleden

Henk Vaes
Toke Hulsebos

Vogelcursus
Jos Reemers (coördinator) button sendmail

Website
Mat Knapen (contactpersoon) button sendmail
Erik Philippus (webdesign) button sendmail

Lid worden van de Vogelwerkgroep Nederweert
Heb je interesse dan kun je lid worden. De kosten van het lidmaatschap bedragen per jaar € 17,00 voor leden en 50% hiervan voor huisgenootleden (max. 3 betalende gezinsleden).Contact & Aanmeld formulier


Huishoudelijk Reglement & Privacy Regels

De Vogelwerkgroep Nederweert bestaat uit bestuur en leden.
Zie voor meer info ons Huishoudelijk Reglement en onze Privacy Regels.


Ledenbijeenkomsten

Ongeveer vijfmaal per jaar worden in café/zaal Wups Pub te Nederweert ledenbijeenkomsten georganiseerd. Aanvang 19.45 uur en einde 22.00 uur.

In een ontspannen sfeer komen diverse onderwerpen aan de orde. Meestal duurt een vergadering ongeveer een uur.
Hierna is het vaak de beurt aan een spreker om een uiteenzetting te geven over een onderwerp dat met vogels of een bepaalde biotoop te maken heeft.


Jaarvergaderingen


Jaarverslagen

Jaarverslagen en foto's van andere jaren zijn digitaal op te vragen bij het secretariaat.