headerphoto

Publicaties


Veel leden van de Vogelwerkgroep zijn actief met de natuur bezig in de breedste zin van het woord. Dit heeft geleid tot diverse publicaties.

Broedvogels Nederweert

Op 27 oktober 2018 wordt in verband met het jubileumjaar een afsluitend evenement georganiseerd bij zorgboerderij Bosserhof, Bosserstraat 23 te Nederweert. Tijdens dit evenement verschijnt het boek: "Broedvogels van Nederweert. Onderzoek naar zeldzame en schaarse soorten in 1994-2018". De leden ontvangen per woonadres een gratis boek. Het boek kan op 27 oktober tijdens het afsluitende evenement worden afgehaald.

Alle leden krijgen volgende week een digitale versie van de voorintekenfolder toegestuurd. Deze folder kan gebruikt worden voor aanvullende bestellingen en kan ook worden doorgestuurd naar familie, vrienden of andere belangstellenden.


Jubileum Boekje

In het jubileum boekje lees je meer over alle activiteiten die verband houden met het 25 jarig jublileum van de Vogelwerkgroep Nederweert. Een uitgebreid feest programma biedt alle kansen om met ons mee te genieten van onze natuur, met uiteraard bijzondere aandacht voor onze vogels!


Rapportages

Over 2016 en 2017 is geen rapportage gemaakt van zeldzame en schaarse broedvogels Nederweert. Gegevens over deze jaren worden verzameld in het nieuw uit te brengen boek in 2018.


Verslagen


Onderzoeken


Presentaties