headerphoto

Vogelcursus


Basiscursus Vogelkijken in Nederweert

Wie wordt de 500e deelnemer???

Komend voorjaar organiseert de Vogelwerkgroep Nederweert weer onze bekende Basiscursus vogels kijken in Nederweert.

Na een update in 2019 is de cursus helemaal aangepast aan de vele veranderingen die de laatste jaren in het Nederweerter landschap hebben plaatsgevonden.
In 7 lesavonden en 4 excursies komen ca. 100 vogelsoorten die we binnen onze gemeente kunnen aantreffen aan bod. Elke les staat een ander gebied met de daarbij behorende vogels centraal. We behandelen niet alleen soorten uit de grote natuurgebieden, ook vogels rond het huis, de kanalen en uit het agrarisch gebied krijgen volop onze aandacht. De vogels vormen natuurlijk de hoofdmoot maar daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de geschiedenis, ontwikkeling en natuurwaarden van de gebieden.

Deze cursus is erg laagdrempelig. Interesse in vogels en natuur in het algemeen is voldoende, voorkennis is niet vereist. Ons doel is om u te laten kennismaken met de vogels uit uw directe omgeving en de mooie natuur om ons heen in een gezellige en ontspannen sfeer. En wie weet, misschien wordt het wel een opstapje naar een prachtige hobby.

We zijn op dit moment druk bezig met de voorbereidingen. Zodra de datums e.d. bekend zijn komt er een berichtje op onze website en in de media. Maar we weten nu al dat we in het voorjaar van 2020 tijdens de 21e editie van onze Basiscursus vogels kijken in Nederweert onze 500e deelnemer mogen verwelkomen. En wie weet, misschien bent u dat wel…

Update 26 december 2019:
Leuk dat u interesse heeft in onze basiscursus "Vogels kijken in Nederweert". Helaas is de cursus voor 2020 volgeboekt.
Natuurlijk is het voor ons fijn dat iedereen zo enthousiast is maar het is niet leuk om iemand teleur te moeten stellen die graag mee wil doen. Daarom hebben we een wachtlijst aangemaakt.
U heeft de mogelijkheid om zich op deze wachtlijst te laten plaatsen. Hiervoor noteren wij graag uw naam, adres, telefoonnummer en uw mailadres.
Personen van de wachtlijst krijgen bij een volgende ronde als eerste een mailtje van ons en de kans om zich aan te melden. Daarmee zijn ze verzekerd van een plaats. Er zijn verder geen verplichtingen aan verbonden, u betaald niets vooraf en mocht u een volgende keer geen interesse meer hebben dan meld u zich gewoon af.
Wilt u geheel vrijblijvend op onze wachtlijst komen, stuur dan even een berichtje naar May Reemers: button sendmail


Hieronder de verslagen van de excursies in 2019:

Hieronder de verslagen van de excursies in 2018:

Hieronder de verslagen van de excursies in 2017: