headerphoto

Vogelcursus


Basiscursus Vogelkijken in Nederweert


Komend voorjaar organiseert de Vogelwerkgroep Nederweert weer onze bekende Basiscursus vogelskijken in Nederweert.

In 7 lesavonden en 4 excursieskomen ca. 100 vogelsoorten die we binnen onze gemeente kunnen aantreffen aan bod. Elke les staat een ander gebied met de daarbij behorende vogels centraal. We behandelen niet alleen soorten uit de grote natuurgebieden, ook vogels rond het huis, de kanalen en uit het agrarisch gebied krijgen volop onze aandacht. De vogels vormen natuurlijk de hoofdmoot maar daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de geschiedenis, ontwikkeling en natuurwaarden van de gebieden.

Deze cursus is erg laagdrempelig. Interesse in vogels en natuur in het algemeen is voldoende, voorkennis is niet vereist. Ons doel is om u te laten kennismaken met de vogels uit uw directe omgeving en de mooie natuur om ons heen in een gezellige en ontspannen sfeer. En wie weet, misschien wordt het wel een opstapje naar een prachtige hobby.

We zijn op dit moment druk bezig met de voorbereidingen. Zodra de datums e.d.bekend zijn komt er een berichtje op onze website en in de media.
Wilt u geheel vrijblijvend op onze wachtlijst komen, stuur dan even een berichtje naar het cursusteam: button sendmailHieronder de verslagen van de excursies in 2022:


Hieronder de verslagen van de excursies in 2019:

Hieronder de verslagen van de excursies in 2018:

Hieronder de verslagen van de excursies in 2017: