headerphoto

Waarnemingen


Meetnet Urbane Soorten

Op 20 februari 2019 geeft Jan Schoppers van Sovon een presentatie over het Meetnet Urbane Soorten (MUS). Locatie Wups Pub, Kerkstraat 61 Nederweert. Aanvang 19.45 uur. Ook niet-leden van de vogelwerkgroep zijn op deze avond welkom.


Trektellingen

Van maart tot en met juni en van augustus t/m december wordt in de Groote Peel de voor- najaarstrek gevolgd. Locatie is "aan de Berg". Trektellingen kunnen op alle dagen van de week plaatsvinden. Soorten en aantallen worden genoteerd en op de site trektellen.nl weergegeven.
Co÷rdinator: Vacant


November - December 2018

De eerste week van november was leuk met nog een paar Rode wouwen, meerdere Smellekens en op de 8e 14 Kraanvogels. Op de dag daarna een Zwarte ibis, even terug op de plek van eerder dit jaar. Heel speciaal was de Draaihals van 11 november; de laatste voor Nederland ooit!

Vanaf het begin van de maand werd het Nonnetje dat al heel lang aanwezig is vergezeld van steeds meer soortgenoten. Op het eind van de maand waren de aantallen al opgelopen tot maximaal 10 vogels. Altijd een leuke soort tijdens een rondje in deze tijd van het jaar. Op de 17e ook weer een Roerdomp, ze hebben het zwaar dit jaar waarschijnlijk, met zoveel drooggevallen plassen.
In de tweede helft dan ook weer wat meer Kraanvogels. Normaal nu, maar de aantallen vallen dit najaar wederom tegen en bijna in het niet ten opzichte van de topdag in maart dit jaar.

Op de 25e nog eens een Middelste bonte specht; zou de Kortsnavelboomkruiper (vergelijkbaar biotoop) de aankomende winter nou toch de eerste nieuwe soort voor 2019 kunnen worden en eindelijk kunnen worden toegevoegd aan onze lijst?
Vanaf december viel de stilte op het gebied van leuke vogelsoorten weer in. Op de 2e werden, de waarschijnlijk zelfde 23 Kraanvogels als van de laatste week november nog een keer aangetroffen boven de Groote Peel. De Nonnetjes bleven in wisselende aantallen aanwezig in het gebied.

Op de 14e een melding van 3 Wilde zwanen over de Groote Peel. Op de 16e nog een keer twee aan de grond in de buurt van het Weerterbos. Erg leuk voor hier en in december was de Lepelaar op de 22e in het Weerterbos bij de Grashut.

Voor iedereen een gezond en vogelrijk 2019!

 

Klik voor het doorgeven of bekijken van alle waarnemingen op: nederweert.waarneming.nl


Bijzondere Waarnemingen