headerphoto

Waarnemingen


Trektellingen

Van maart tot en met juni en van augustus t/m december wordt in de Groote Peel de voor- najaarstrek gevolgd. Locatie is "aan de Berg". Trektellingen kunnen op alle dagen van de week plaatsvinden. Soorten en aantallen worden genoteerd en op de site trektellen.nl weergegeven.
CoŲrdinator: Frank Meeuwissen (06-23444602)

September - Oktober 2018

Het werd één geweldige topmaand voor Nederweert.
Op 1 september werd om te beginnen nog eens een keer een Middelste bonte specht waargenomen. De Poelruiter van eind augustus werd nog met kleine tussenpozen gezien tot en met de 6e van deze maand, regelmatig met een leuk Porseleinhoen op de achtergrond. Op de 5e werd de vogel echter ook voor een dag geflankeerd door een Steenloper. Voor iedereen net zo nieuw voor de gemeente als de Poelruiter. Rondom al dit geweld veel Visarenden, Rode wouwen en Lepelaars. Van deze laatste de piek op de 7e met 115 vogels!

Maar ook soorten als Kraanvogel, Zwarte- en ‘gewone’ Ooievaar, Kleine zilverreiger en Roerdomp werden gezien. Ook het overzomerende Nonnetje van de Kwegt was nog steeds aanwezig. Op de 9e het eerste gemelde Smelleken van dit najaar en op de 10e en de 11e een nieuwe knaller in de vorm van een tweede geval van Zwarte Ibis voor Nederweert. De eerste, in 2016, slechts gezien door 1 persoon. Deze maakte dus veel goed!  

Halverwege de maand wat meer Smellekens, groepjes Bontbekplevieren, en een eerste najaars-Bokje. Erg fraai waren de 13 Zwarte sterns op de 15e. Gelukkig hebben we de foto’s nog want deze vogels waren maar kort aanwezig. Een andere leuke soort voor deze dag waren de 3 Raven die rustig schroevend en flink roepend over de tellers van de trektelpost vlogen. De echte knaller kwam op de 17e; een heuse Grijze wouw, de eerste ooit voor de provincie! WOUW De vogel was de volgende dag nog steeds aanwezig en werd ook op de 19e nog geclaimd.

De laatste week van september nog steeds soorten als Lepelaar, Kleine zilverreiger, Rode wouw, Visarend, de twee soorten Ooievaars, Casarca, Roerdomp en Smelleken. De maand werd uiteindelijk in stijl afgesloten met een heerlijke Rosse franjepoot op de 30e. Opnieuw voor iedereen een nieuwe soort. Vrijwel iedereen kreeg er in september op zijn of haar gemeentelijst een stuk of 5 bij. In oktober werd het normale beeld weer hersteld. De nog steeds regelmatig gemelde soorten als Rode wouw, Smelleken en Lepelaar werden nu weer aangevuld met IJsgors, Beflijster, Grote pieper, Europese kanarie, Raaf en Zilverplevier. Tegen het eind van de maand een aantal groepen Kraanvogels en als afsluiter een Steppekiekendief op de 31e.

Lees het gerust nog eens door en huiver van deze fantastische lijst!

Klik voor het doorgeven of bekijken van alle waarnemingen op: nederweert.waarneming.nl


Bijzondere Waarnemingen