headerphoto

Waarnemingen


Trektellingen

Van maart tot en met juni en van augustus t/m december wordt in de Groote Peel de voor- najaarstrek gevolgd. Locatie is "aan de Berg". Trektellingen kunnen op alle dagen van de week plaatsvinden. Soorten en aantallen worden genoteerd en op de site trektellen.nl weergegeven.
CoŲrdinator: Frank Meeuwissen (06-23444602)

Mei - Juni 2018

Mei was opnieuw de echte voorjaarsmaand met veel leuke soorten in Nederweert. Lepelaar, Roerdomp en Ooievaar werden regelmatig waargenomen. Van de Lepelaar maximaal 11 exemplaren en van de Ooievaar een mooie groep van 21 vogels op de 3e. In het laatste deel van de maand ook een langer verblijvende Zwarte ooievaar. Het lijkt erop dat ze steeds vroeger in het seizoen naar Nederweert komen. 2 Geoorde futen op de 1e zijn tegenwoordig zeldzaam in onze gemeente. Mooi was het feit dat de Velduil het nog een tijdje volgehouden heeft bij ons. Helaas lijkt het erop dat het toch niet tot broeden is gekomen en dat er enkel sprake was van een territorium. Velen hebben kunnen genieten van deze prachtige soort.

Opvallend waren de verschillende Rode- en Zwarte wouwen gedurende deze maand. Een broedgeval in de toekomst zou zomaar eens tot de mogelijkheden kunnen behoren. Erg spannend ook de Kraanvogel die nog steeds af en toe gemeld werd. Is die de omgeving aan het verkennen? Vanaf het begin van de maand enkele Noordse Kwikken, regelmatig Zwartkopmeeuwen enkele ietwat verlate Visarenden en gelukkig ook nog af en toe een Kwartel. Die zijn dit jaar niet dik gezaaid… 

De Visdiefjes kwamen weer terug in de Kwegt en zijn weer tot broeden overgegaan. Ook werd er nog eens een Middelste bonte specht waargenomen in het Weerterbos. Geweldig fraai waren de 3 Witvleugelsterns! Helaas maar voor een enkeling weggelegd. Iets minder zeldzaam en zeker ook leuk is de Zwarte stern op de 28e. Interessant en een mooi gezicht waren de 105 Bosruiters die samen met een groep Kemphanen en wat andere steltjes aan de Mussenbaan verbleven. De druk rondvliegende groep deed de waarnemers stiekem even aan de kust denken. In dit gebied ook een paar maal een Temmincks strandloper en meerdere keren enkele Bontbekplevieren ter plaatse. Een Orpheusspotvogel aan de rand van de Groote Peel werd fotografisch vastgelegd en de maand mei werd afgesloten met meerdere baltsende Nachtzwaluwen en op de 31e de eerste Kleine zilverreiger van 2018 in onze gemeente.

Natuurlijk was juni al een stuk minder spannend door het vorderen van het broedseizoen. Soorten als Roerdomp, Lepelaar, Kwartel en Visdief bleven aanwezig. Ook de Kleine zilverreiger bleef in het begin van de maand juni nog wat rondhangen. De waarnemingen van Zwarte ooievaar namen in het tweede deel van de maand toe en op de laatste dagen werden 2 exemplaren waargenomen. Op de 25e ook nog eens een Ooievaar. Net voordat de maand halverwege was ook weer een paar dagen 1 tot 4 Geoorde futen op de Banen. Samen met enkele Nachtzwaluwen werd juni afgesloten met nog eens een Rode wouw en een Visarend.

Klik voor het doorgeven of bekijken van alle waarnemingen op: nederweert.waarneming.nl


Bijzondere Waarnemingen