headerphoto

Waarnemingen


Trektellingen

Van maart tot en met juni en van augustus t/m december wordt in de Groote Peel de voor- najaarstrek gevolgd. Locatie is "aan de Berg". Trektellingen kunnen op alle dagen van de week plaatsvinden. Soorten en aantallen worden genoteerd en op de site trektellen.nl weergegeven.
CoŲrdinator: Frank Meeuwissen (06-23444602)

Juli - Augustus 2018

De normaal gesproken rustige maand juli gaf dit jaar iets meer reuring op het gebied van de vogels. Doorlopend Zwarte ooievaars met een topaantal van 19 exemplaren aan het eind van de maand. Bij zijn neefje de Ooievaar lagen de aantallen in juli duidelijk een stuk lager met maximaal 2 ex. Ook de hele maand enkele Lepelaars. Dat zou in augustus nog behoorlijk oplopen.
Op de 3e maar liefst 3 Middelste bonte spechten in het Weerterbos. Ze lijken nu wel echt ‘vaste poot aan de boom’ te hebben gekregen. Twee dagen later 2 Geoorde futen, doortrekkende vogels. Op de 6e zat het vrouwtje Roodkopklauwier, dat helaas een mislukte broedpoging gedaan heeft met een man Grauwe klauwier net over de grens in Meijel, toch ook nog even in Nederweert.  De vogel verbleef zo’n beetje op de plek waar tweemaal eerder een Roodkopklauwier werd gevonden een aantal jaren terug. Kennelijk een favoriete plek voor de soort. Op deze zelfde dag ook weer eens een Kraanvogel en een Rode wouw. Op de 8e en ook later in de maand een vrouwtje Nonnetje. Heel speciaal dit overzomerend exemplaar. Normaal gesproken toch echt een overwinteraar hier. Op de 11e werden 2 adulte Kraanvogels tegelijk gespot; geen goed teken voor een eventueel broedgeval… In ieder geval ook op de 24e werden de vogels samen gezien.Op de 12e een vroege najaars-Visarend en opnieuw liet zich een Rode wouw kijken op de 17e.  De tweede helft van juli waren de avonden behoorlijk warm en dat bleek goed voor meerdere zichtwaarnemingen van nachtzwaluwen.

Ook in augustus de hele maand Zwarte ooievaars met nu op de 10e dezelfde max als in juli met 19 exemplaren. De Ooievaar ging daar ruim overheen. Zowel op de 14e als op de 15e verbleven 30 exemplaren op de Banen nadat ze al over Nederweert waren gekomen. Bij de Lepelaars liepen de aantallen nog verder op. Op de Schoorkuilen en op De Banen kwamen de aantallen tot rond de 70 en in de Groote Peel werden 100+ vogels geteld. Nu de dieren niet net als vorig jaar op de plas van Caluna terecht konden, vanwege het droogvallen daar, bleek Nederweert volop in trek om als alternatief te dienen. Vanaf de 10e een tijdje 3 Kleine zilverreigers aan de Schoordijk en op De Banen, later gevolgd door een 4e exemplaar in de Groote Peel. Op de 11e weer eens een Casarca, een fraaie doch altijd dubieuze soort.

Halverwege de maand werd het vrouwtje Nonnetje weer meermaals gemeld, net als tegen het eind van augustus. Op de 15e een leuke dag met Kraanvogel, Visarend en de eerste Duinpieper dit najaar. De Kraanvogel werd ook op de 18e gemeld, de vogel(s) is (zijn) nog in het gebied. Op de 20e ’s avonds een overtrekkende Morinelplevier, het najaar is weer echt aangebroken. Deze dag ook een Bontbekplevier. 3 dagen daarna zaten er 2 exemplaren. Op de 21e een tweede Duinpieper en op de 23e vlogen 2 verschillende Visarenden over Nederweert.Op 28 augustus was het weer tijd voor een Draaihals in de omgeving van de telpost, helaas daarna niet meer teruggevonden.

Topsoort van deze periode is de Poelruiter van de 30e aan de Schoordijk. Een nieuwe soort voor Nederweert! Nog leuker maakte de Porseleinhoen het die op de achtergrond bij de Poelruiter langs de rietkraag foerageerde. Deze dag ook onze grootste groep van 37 Ooievaars en 2x een Visarend overtrekkend. De laatste dag van augustus was het Porseleinhoen ook nog aanwezig en vloog een Morinel over de trektelpost in de Groote Peel.

Klik voor het doorgeven of bekijken van alle waarnemingen op: nederweert.waarneming.nl


Bijzondere Waarnemingen