headerphoto

Waarnemingen


Meetnet Urbane Soorten

Op 20 februari 2019 geeft Jan Schoppers van Sovon een presentatie over het Meetnet Urbane Soorten (MUS). Locatie Wups Pub, Kerkstraat 61 Nederweert. Aanvang 19.45 uur. Ook niet-leden van de vogelwerkgroep zijn op deze avond welkom.


Trektellingen

Van maart tot en met juni en van augustus t/m december wordt in de Groote Peel de voor- najaarstrek gevolgd. Locatie is "aan de Berg". Trektellingen kunnen op alle dagen van de week plaatsvinden. Soorten en aantallen worden genoteerd en op de site trektellen.nl weergegeven.
Co÷rdinator: Frank Meeuwissen (0495-634145)


Januari - Februari 2018

Het jaar begon een beetje zoals 2017 eindigde. Regelmatig werden er nog barmsijzen waargenomen, zowel Grote- als Kleine. De grootste groep Grote barmsijzen in de tweede helft van de maand betrof een groep van 44 op de 21e. Ook de Baardmannen bleven aanwezig. Tegen het einde van januari betrof het vaker 1 dan 2 vogels en vanaf februari zijn er geen waarnemingen meer bekend.

De Kleine zwanen lieten zich in wisselende aantallen bewonderen. Het varieerde van 15 via 9, 25 en opnieuw 15 naar 33 vogels op de 14e. De dag dat er ook een fraaie Roodhalsgans werd gevonden. Helaas bleef deze vogel niet langer hangen. De mogelijke Dwerggans van diezelfde dag liet zich niet lang en goed genoeg zien om hem helemaal op zeker te kunnen zetten.

Erg mooi was de Roerdomp die zich op de 6e en de 8e even liet zien. Hopelijk is deze soort in het voorjaar weer aanwezig. Leuk was het lichte golfje Kraanvogels die door de invallende koude in de tweede week van het jaar nog ff terug naar zuid vlogen. Maxima die dagen van 4 tot 210 vogels op een dag. Op de 13e een onvolwassen Zeearend over de Peel. Zeer waarschijnlijk werd dezelfde vogel later die dag ook gezien boven de Hamert. Op de 20e weer een Kleine rietgans die de dag erna gezelschap kreeg van een tweede vogel. Later die week nog een keer een melding van 1 exemplaar.

Dan de 26e de soort van het jaar tot nu toe; een onvolwassen Sneeuwgans. Dit is een nieuwe soort voor de gemeente Nederweert. Dezelfde vogel werd eerder in Noord-Limburg waargenomen en bleef in ieder geval tot 4 februari in het gebied aanwezig. De laatste week van februari zat de vogel in het Maasplassengebied bij Linne. Op de 30e werd de maand afgesloten met een melding van een Pontische meeuw.

Februari was korter (28 dagen) en een heel stuk minder aangenaam qua weer dan januari. Dat leverde dan ook duidelijk minder vogels op dan gehoopt! De start was dan nog wel goed met de Sneeuwgans, maar daarna was het toch wel een beetje behelpen met soorten als Smelleken, Bokje en Casarca, hoewel wij ons daar toch goed mee kunnen vermaken. Beter werd het toen bleek dat er op meerdere plaatsen Middelste bonte spechten aanwezig zijn in het Weerterbos.

Op de 18e en de 21e opnieuw een paar maal een Kleine rietgans en dan op de 24e zomaar een Ooievaar achter een trekkerin de omgeving van de Veldweverstraat – Heugterbroekdijk. Deze vogel bleek later een paar dagen bij de Banen te zitten. De laatste anderhalve week van februari de te verwachten eerste meldingen van in dit geval kleine groepjes Kraanvogels die onderweg gaan naar hun broedgebieden. Volgens berichtgevingen uit Frankrijk hoopt zich een enorm aantal van meer dan 100.000 van deze vogels zich daar nu op, wachtend op de omslag van het weer en vooral de wind die nu wel erg hard tegen staat voor de dieren. Met wat geluk krijgen we daar in de eerste week van maart iets van mee!

Klik voor het doorgeven of bekijken van alle waarnemingen op: nederweert.waarneming.nl


Bijzondere Waarnemingen