headerphoto

Werkgroepen


De meeste leden van de Vogelwerkgroep zijn actief in ÚÚn of meerdere werkgroepen, of leveren een bijdrage aan een project
(klik op een bullet bij een werkgroep voor meer info):

 • Steenuilen
 • Binnen de gemeente Nederweert worden op geschikte locaties nestkasten geplaatst. In het voorjaar worden circa 80 kasten gecontroleerd op broedgevallen en daarna schoongemaakt.
  Co÷rdinator: Har Luijten.( 0495-633392).

 • Kerkuilen
 • Kerkuilen worden onderzocht in 6 atlasblokken van 5 x 5 kilometer. In het werkgebied van de VWG zijn ruim 60 kasten geplaatst. Deze worden 1 of 2 maal per jaar gecontroleerd.
  Co÷rdinator: Peter Ekers (06-25491414).

 • Akker- en Weidevogels
 • In samenwerking met de agrarische sector wordt de weide/akkervogelpopulatie in een deel van Nederweert actief beschermd. Het beschermingswerk richt zich vooral op de Grutto, Wulp, Scholekster en Kievit. Het project wordt uitgevoerd door leden en niet-leden.
  Co÷rdinator: Willem Maris (06-29121218).

 • Inventarisatie
 • Onderzoek naar het voorkomen van kolonievogels, zeldzame en schaarse broedvogels in Nederweert (BMP-B project). In het voorjaar worden zes tot acht bezoeken aan een telgebied gebracht en worden de broedvogels ge´nventariseerd. Broedvogels worden gekarteerd volgens de uitgebreide broedvogelkartering (SOVON, Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland)
  Co÷rdinator: Thijs Loven (06-27992922 of 0495 626112).

 • Landschapsbeheer
 • In de maanden september t/m februari wordt landschapsbeheer uitgevoerd aan kleine objecten. Doel is om biotoop voor flora en fauna te verbeteren en te herstellen. Voor info zie jaarprogramma.
  Co÷rdinator: Michiel Zwaneveld (0495-632404).

 • PTT (Punt Transect Telling)
 • In Nederweert zijn vier routes uitgezet. Deze telling maakt deel uit van een landelijk netwerk om te onderzoeken hoe het met overwinterende vogels in Nederland is gesteld. Er wordt eenmalig geteld tussen 15 december en 1 januari. Per route wordt op 20 punten iedere keer 5 minuten geteld. De resultaten worden landelijk verzameld door SOVON en bewerkt door het CBS.
  Co÷rdinator: Thijs Loven (06-27992922 of 0495-626112).

 • Midwintertelling
 • In het tweede weekend van januari worden de kanalen en vennen in Nederweert geteld op watervogels. De resultaten worden verzameld door SOVON.
  Co÷rdinator: Thijs Loven (06-27992922 of 0495-626112).

 • Familiedag
 • Eens in de drie jaar wordt een familiedag georganiseerd. In een natuurgebied in Nederweert wordt vrijwilligerswerk uitgevoerd. Op deze dag worden leden en familieleden uitgenodigd. In het object worden de activiteiten afgestemd op de leeftijdscategorieŰn. De ochtend wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.
  Organisatie: bestuur.